Motto:

"Przeszłość jest sentymentalną podróżą, która w cudowny sposób może towarzyszyć teraźniejszości"
- Beata-

Rodzina Zakrętów

Rodzina Zakrętów jest związana z rodziną Hudzików za sprawą małżeństwa mojego pradziadka Marcina Chudzika ze Stanisławą Zakręt. Ich ślub miał miejsce 20.01.1919 r w Mielcuchach w parafii Kraszewice w dawnym województwie kaliskim. 

Muszę przyznać, że  z punktu widzenia genealogii jest w historii rodziny Zakrętów coś harmonijnego, uporządkowanego. Być może wynika to z faktu, że Zakrętowie od przynajmniej 250 lat zamieszkiwali obszary dzisiejszej gminy Czajków  /głównie Pustkowie Lemierz/
Najstarszym znanym mi przodkiem z linii Zakrętów jest Wojciech Zakręt urodzony najprawdopodobniej w 1775 roku w jednej ze wsi należącej do parafii Grabów nad Prosną.
Pustkowie Lemierz /niem. Lemerz/ było to gospodarstwo rolne ok 2 km na południe od wsi Michałów w gminie Czajków w powiecie ostrzeszowskim. W gospodarstwie tym pod numerem 134 przychodzili na świat i umierali potomkowie rodziny Wojciecha Zakręta. Obecnie trudno jest odnaleźć miejsce nazywane kiedyś Pustkowiem Lemierz. Spędziłem sporo czasu analizując różne mapy i uznaję, że miejsce to było jeszcze do niedawna nazywane Kolonia Lemiesze a obecnie należy administracyjnie do Mielcuch Pierwszych.


Kolonia Lemiesze / Mielcuchy Pierwsze
Najwięcej faktów z życia Zakrętów z początku XIX w można odczytać z aktów urodzeń i aktów zgonów, które przechowywane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Wojciech Zakręt musiał być osobą znaną w całej okolicy. Jego nazwisko i imię figuruje w wielu aktach urodzeń i zgonów, nie tylko Zakretów ale też i innych rodzin. Często występował jako świadek na ślubach. Nie sposób dzisiaj stwierdzić czy był majętnym chłopem.         Z dwóch żon miał 12 dzieci.


Akt małżeństwa Wojciecha Zakręta z Marianną Gołdynówną
Pierwszą żoną Wojciecha Zakręta była Magdalena. Zawarli związek małżeński ok 1797 roku. Mieli czwórkę dzieci: Franciszka, Wojciecha, Antoniego oraz Krystynę. Rok 1811 był tragiczny dla rodziny Zakrętów. W lutym tego roku umiera syn Antoni, przeżywszy raptem 12 miesięcy a w lipcu w wieku 4 lat umiera syn Wojciech. 

09 stycznia 1819 roku w wieku 40 lat umiera pierwsza żona Wojciecha Magdalena. Wojciech został sam na gospodarstwie z pełnoletnim synem Franciszkiem oraz 7 letnią córką Krystyną. Bieda oraz ogrom pracy w gospodarstwie a może jeszcze inne przyczyny, których nigdy nie poznamy spowodowały, że pomimo żałoby  już 20 stycznia 1819 roku ogłoszone były zapowiedzi na ślub Wojciecha z Marianną Gałdynówną  córką Adama i Katarzyny Gałdynów. Ojciec przyszłej panny młodej zapewne dobrze znał 44 letniego wówczas Wojciecha Zakręta. Marianna z Gałdynów była znacznie młodszą od swojego przyszłego męża. Właśnie skończyła 24 lata. Rodzina Gałdynów mieszkała nieopodal Pustkowia Lemierz. Ślub Wojciecha Zakręta z Marianną Gałdynówną odbył się w Kraszewicach w dniu 2 lutego 1819 roku o godz. 10.00.

Z tego małżeństwa  urodziło sie 7 dzieci: Roch, Franciszka, Marcin, Tomasz, Łucja, Barbara i Antoni. Mnie najbardziej interesuje Marcin Zakręt. To mój praprapradziadek.

Marcin Zakręt urodził się 07 grudnia 1927 roku o godz. 4 rano w Pustkowiu Lemierz pod numerem 137. Ożenił się z młodszą o 3 lata Anną z domu Koch. Jej matka nosiła nazwisko Płaczka. Z tego małżeństwa było pięcioro dzieci: Szczepan, Franciszka, Tomasz, Marcin i Józefa.


Pierwsza strona aktu urodzenia Marcina Zakręta

Druga strona aktu urodzenia Marcina Zakręta
Bezpośrednim moim przodkiem z tej piątki dzieci Marcina Zakręta jest Szczepan.

Prawdopodobne zdjęcie Szczepana Zakręta


Szczepan Zakręt urodził się 1872 roku. Małżeństwo zawarł z Zofią z domu Jabłońską. Z tego małżeństwa było 7 dzieci: Stanisława, Józefa, Ludwik, Bronisław, Józef, Helena, oraz Ludwika. 

Stanisława Zakręt urodziła się 13 listopada 1894 roku. Była moją prababcią